Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ ZÁSADY A URČENÍ SMLOUVY

  1. Všechny kupní smlouvou dohodnuté podmínky nabývají své platnosti pouze v písemné formě. Na ústní domluvu nebude brán zřetel.
  2. Tento doklad slouží zároveň jako stvrzenka, zakázka, faktura a záruční list.

CENY

Cenami se rozumí - smluvní prodejní ceny včetně DPH, montáže a dopravy.

VYHRAZENÍ ZMĚN

Kuchyně jsou prodávány dle předem dohodnutého návrhu s kupujícím.

DODACÍ LHŮTY

Termín dodání je určen při objednávce. Trvá 6 - 8 týdnů.

Musí-li se dodávka zboží opakovat vinou kupujícího, veškeré náklady tím firmě vzniklé je povinen uhradit kupující.

Povinnost kupujícího je, zajistit si zplnomocněnou osobu, která v jeho nepřítomnosti zboží od přepravce převezme.

PRODLENÍ DODÁVKY

  1. Jestliže prodejce není schopen dodat zboží ve stanovené lhůtě, musí určit náhradní dodací lhůtu a neprodleně ji sdělit kupujícímu.
  2. Dojde-li mimo vliv firmy TYPA Interiéry k mimořádné situaci nebo živelné pohromě, vymiňuje si firma prodloužení termínu splnění objednávky.

PRODLENÍ PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jestliže kupující odepře převzít zboží v dodací lhůtě, nebo v průběhu náhradní dodací náhradní dodací lhůty, má prodejce právo požadovat od kupujícího minimálně 75% Kč z prodejní ceny.

VÝHRADA A VLASTNICTVÍ

Zboží zůstává až po splnění všech ze smlouvy vyplývajících nebo ještě vznikajících požadavků kupujícího vůči prodejci vlastnictvím prodejce. Změny, jako například změna adresy, je nutné okamžitě hlásit.

PODMÍNKY UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

  1. Při převzetí zboží je nutno klást důraz na kontrolu výrazných vad (např. poškozená skla, poškrábaná dvířka a korpusy, pracovní deska a podobně). Další reklamace z toho vyplívající nebudou uznány. V případě zjištěných viditelných vad při převzetí zboží i škod vzniklých dopravou je kupující povinen potvrdit řidiči zjištěné nedostatky. Další viditelné vady, které kupující zjistí, musí reklamovat osobně nebo zplnomocněnou osobou do 5-ti pracovních dnů. Vady a škody vzniklé vlastní dopravou a neodbornou montáží nelze reklamovat.
  2. Záruka za zboží je 2 roky od montáže. V této době je možnost na zboží uplatnit reklamaci, nejedná-li se o výše uvedené vady. Prodejce dává záruku na vady týkající se kvality zboží. Vyloučeno je však reklamovat normální opotřebení, vliv povětrnostních podmínek a neodborné zacházení se zbožím, nemluvě o úmyslném poškození.
  3. Právem prodejce v reklamační lhůtě je nechat poškozené zboží opravit, případně poskytnout slevu. Pokud se jedná o neodstranitelnou vadu, bude zboží komplet vyměněno.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Prodávající má v případě vrácení již dodaného zboží nárok na vyrovnání finančních škod, které mu tím vznikly.

Jak postupovat při objednávce

1. První schůzka

Doporučujeme objednat se předem telefonicky nebo e-mailem, budete mít jistotu, že se Vám budeme moct plně věnovat. Na první schůzku s sebou přineste maximální možný rozměr Vaší skříně (nezapomeňte prosím změřit i maximální hloubku!). Zkontrolujte, zda si skříní nezablokujete vypínače, zásuvky, radiátory apod. Na schůzce si vyslechneme Vaše představy, dobré je mít předem jasno v tom, co potřebujete do skříně vlastně dávat – police, šatní tyč, zásuvky, botník apod. Z našich vzorků ve firmě vybereme materiál na korpus i na dveře, poté Vám do 2-3 pracovních dní zašleme podrobný nákres vestavěné skříně včetně kalkulace zdarma.

Pokud máte již předem představu o rozvržení vnitřku skříně i o tom, z jakého materiálu chcete vestavěnou skříň postavit, je možné zaslat tyto informace spolu s rozměry na naši e-mailovou adresu a my Vám grafický návrh spolu s kalkulací zašleme zpět do 2-3 dní od doručení podkladů.

2. Návrh a doladění detailů

Nyní máte návrh již u sebe a je pouze na Vás, zda změníte vnitřní rozestavění nebo třeba i použité materiály. Lze tak učinit pouze prostřednictvím e-mailové zprávy.

3. Schválení a objednání objednácky

Po schválení návrhu i kalkulace je třeba podepsat smlouvu a uhradit zálohu ve výši 50-ti procent ceny.

4. Dodání a montáž

Termín dodání vestavěné skříně na míru pro Vás jsou 4-8 týdnů. Montáž probíhá v předem dohodnutém termínu. Na přání je možno sjednat i kratší dodací lhůtu.

Jak na to

Kuchyně již dnes nejsou jen izolovaným pracovištěm pro kuchařku, ale i místem setkání celé rodiny a přátel. Neplýtvejte tedy časem a neshánějte tu nejlevnější kuchyň. Věnujte tento čas tomu, aby  kuchyň maximálně splňovala Vaše estetické, ergonomické a technické požadavky. My jsme zde proto, abychom Vám pomohli tyto požadavky sladit do jednoho celku.

1. První schůzka

S podklady pro základní návrh kuchyně přijďte k nám do firmy (viz. podsekce Potřebné podklady). Pokud se předem telefonicky nebo e-mailem objednáte, budete mít jistotu, že se Vám budeme moci plně věnovat. Na této schůzce si vyslechneme Vaše představy, dobré je mít předem jasno jaké vestavěné nebo volně stojící spotřebiče už máte, případně jaké byste si představovali, protože právě od nich se odvíjí většina návrhu. Při výstavbě kuchyně je třeba brát v potaz dokonalé sladění všech zón v kuchyni – zóna zásobovací, ukládací, mycí, přípravná a v neposlední řadě zóna pro samotné vaření. Do 2-3 pracovních dní Vám zašleme podrobný návrh kuchyně včetně kalkulace zdarma*.

*vratná záloha 500Kč při realizaci

Nebo máte další možnosti, například si nás zavolat přímo k sobě domů, kde sami zaměříme Vaše prostory, odprezentujeme vzorky (zúženou nabídku čelních dvířek si můžete prohlédnout zde) a jedná-li se o jednoduší kuchyň, návrh u Vás i přímo vypracujeme. Pokud se bude jednat o složitější sestavu pošleme Vám vypracovaný návrh a kalkulaci opět do 2-3 pracovních dní zdarma*.

*vratná záloha 1000Kč při realizaci

Další

Poslední z možností je vyplnit náš on-line objednávkový formulář, který naleznete zde. Do tří dnů od jeho odeslání od nás obdržíte návrh a rámcovou kalkulaci, na Vaši kuchyň na míru, zdarma.